19.8.07

BESTEN 14

det kan vel ikkje stikkast under ein stol at det er på tide med eit nytt bestenbilete, og denne gongen kan me presentera eit sjeldan og relativt uvanleg dobbeltbilete, med opptil fleire bestar til stades. for ikkje å gjera det for komplisert stiller me likevel det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

4 kommentarer:

OnklT sa...

Besten: "Eg lurer på kven som er den beste besten?"

Andre besten: "Det er du det, besten."

Fyrste besten: "Nei, det er du, besten."

Frode sa...

Fyrste besten: Kan ikkje du ta den eine?

Andre besten: Har du smakt denna gode napoleonskaka?

Tredje besten: Ikkje ta alt.

guffen sa...

her kjem eg pikerten med eit framlegg sjølv:

besten: det er bra at det er eg som les denne traktorboka for dykk, for han andre har ikkje mykje vit på slikt. alt han har er ein reform muli frå syttitalet.

kukola sa...

Besten 1: Hæ?
Besten 2: Hæ?
Besten 1: Jaha.
Besten 2: Hmm.