11.8.07

FERIE

det var den ferien. som vanleg har me opplevd mykje me kunne greidd oss utan, slik at det er greiast å ta det i stikkordsform.

køyrelengda var i år 2100 kilometer, altså vel to gonger rundt ekvator. dette er ein klar nedgang i høve til 2005 og 2006, men det kan vel henda at det tek seg opp att neste år.

fylke. me var innom opptil fleire ulike fylke. mor mi meiner det var tre, men ho er ein relativt mangelfull kartlesar. far min meiner det var minst seks, men han bruker ofte fylkesinndelinga frå gamle dagar. eg meiner det var ti, men eg meiner jo at alt vert ti.

stader. me kan ikkje ramsa opp alle stadene me var innom, men dei som vil følgja reiseruta vår kan finna fram ei nokolunde god kartbok, og hengja seg på: gamlevegen - barstadvika - aure - ringstad - sylte - rem - hen - øverås - raudsand - besten og besto - gamlevegen - besten og besto - seim - bleie - sunndal - årsnes - vinnes - romslo - hope - nese - flekke - grov - grotle - bryggja - gamlevegen.

ferjer. me tok 14 ferjer. for meg var ferjestrekningane sandnes-duesund, rutledal-rysjedalsvika og kjelkenes-smørhamn nye.

reklame. far min vurderer å reklamera for guffebloggen på bilen, slik at andre trafikantar kan få adressa inn med morsmjølka. så langt har det vorte lite reklame, men andre nettsider har vore flinkare. på turen frå hope til gamlevegen hadde desse nettsidene reklame på møtande bilar, i kronologisk rekkjefølgje:
De ti bud. sendemenn som har oppdaga at sidemålsordet "bud" har ei dobbel meining.
Bergen BIL&MC skole AS. bilistane sitt svar på "ei pylsa med alt". køyreskule, nettbutikk, bruktbilforum, bilimport, og sikkert endå fleire interessante bilting.
Tenden Container og Gjenvinning. dette firmaet er ein totalleverandør av avfallstenester, og ein veit jo aldri kva tid ein kan få bruk for slikt. denne bilen møtte me forresten medan me køyrde på ein veg naf-vegboka ikkje veit om.
Nordvest Miljø AS. desse held på med litt prosjektering og litt vedlikehald.
Elprice.no. dei meiner at dei har irriterande låge prisar, men skriv ingenting om at dei har relativt irriterande fargebruk på nettsida si.
Fordeck.com. denne adressa såg me relativt langt nede på ryggen til ein syklist. far min var rimeleg sikker på at det var ein nettstad for framhjul, men det viser seg at det heile handlar om isolering av dekorasjonar, og dei har 12 varme buksepresser.
Boligmiljø AS. dei satsar alt på framtidsretta produkt, men kan likevel berre tilby fem års garanti.

dersom nokon framleis lurer på om dette var ein god eller dårleg ferie, kan bileta under vera til hjelp:


fjernsynskroken til besten og besto. besten let ikkje kven som helst frå bruka fjernsynsstolen hans.

nesset prestegard, barndomsheimen til bjørnstjerne bjørnson. eg er litt usikker på kva vc står for.

sundagsmiddag på oppheim. matias forsyner seg som vanleg grovt frå den varierte og rike middagsbufeen.

Ingen kommentarer: