21.8.07

VENSTRE

mor mi er altså travelt oppteken med valkamp for tida. mange har lurt på kvifor ho har valt akkurat venstre, men svaret er relativt opplagt.

dei fleste veit at mor mi har vondt for å ta ei avgjerd. i ni av ti tilfelle er det det same for ho, og i det tiande må ho tenkja seg om ei stund. verst er det når ho skal kjøpa pottittgull, men det har lite med storpolitikk å gjera. når ho får spørsmål om ho er samd eller usamd i ein påstand, svarar ho ofte at ho er litt samd og litt usamd.

det viser seg at dette er typisk for dei som røystar venstre. den alltid like pålitelege oslo-avisa aftenposten har lagt ut ein valomat, der dei stiller tjuefem spørsmål, og der ein får fem svaralternativ, frå heilt samd til heilt usamd. dersom ein heile tida svarar alternativet i midten, altså at ein korkje er spesielt samd eller usamd, får ein ikkje uventa til svar at ein bør røysta venstre.

Ingen kommentarer: