12.11.06

ADVENT

me har altfor lett for å sjå det som omgjev oss som permanent, men slik er det ikkje. landegrenser endrar seg, motar endrar seg, straumprisar endrar seg - det einaste som ikkje endrar seg er grandiosa-pizzaen. svært få veit at også adventstida har endra seg.

dei siste tjue åra har adventsstakane hatt fire ljos, men slik har det ikkje alltid vore. då henrik wergeland fann opp jolefeiringa rundt 1830, meinte han at det kunne vera nok med jolefeiring kvart tjuande år, og at tida mellom kvar jol skulle kallast advent. dette var sjølvsagt hovudgrunnen til at han skreiv salmen "nu tændes tusen julelys". (ein mindre viktig grunn var at henrik ibsen nyleg hadde publisert det altfor lange diktet om terje vigen, og wergeland ville ta tilbake hegemoniet i dikt-sjangren "altfor, altfor lange dikt".) slik vart joleskikken verande lenge. det vil føra for langt å peika på alle endringane her, men viktige stikkord er dansen cha-cha-cha; dei to fyrste singlane til elvis; innføringa av moms; og dei mange trykkfeila på dåpsattesten til toppen bech.

dei siste åra har fleire og fleire gått vekk frå adventsstakar med fire ljos, og i staden satsa på stakar med sju ljos. i dag er det difor fyrste sundag i advent - hurra.

Ingen kommentarer: