26.11.06

JOLEPOSTKASSE #3

no tenner me det tredje ljos,
det står så fint og skin.
det hadde ikkje gått så bra
utan ein skvett bensin.
det er tredje sundag i advent, og adventsstemninga er til å ta og kjenna på, her me sit i oslo og et luciabollar. kåringa av den beste jolepostkassa gjennom tidene held fram, og me har i dag plukka fram ein retteleg godbit. reglane er som vanleg - de gjev jolepostkassene poeng ein stad mellom 10000 (bra) og 1 (dårleg). stillinga så langt:

jolepostkasse 2: 8000
jolepostkasse 1: -

det er ikkje spesielt flaut å gje poeng til jolepostkasse me tidlegare har presentert, og det er ikkje for seint å påverka det endelege resultat.

Ingen kommentarer: