27.11.06

OSLO 3

mor mi og eg er framleis i oslo, og sundag vart ein relativt roleg dag. me åt fyrst frukost hjå onkel J, før me åt frukost hjå tante B. deretter tok me t-banen til G, der me drakk brus og åt bollar, og helste på ein nyfødd unge. snart rusla me vidare til F, O og J-H, der me berre kunne vera i ti minutt før me reiste tilbake til G, for å eta middag og helsa på den same ungen. så tok me bussen heilt ut til tante I, der me åt middag og dessert. så reiste me attende til onkel J, der det var kaffi og kaker og brus og is og pottittgull og vin. me kan ferie.

Ingen kommentarer: