11.11.06

VEKSLEPENGAR

me har ikkje heilt bestemt oss for kvar me skal flytta. der er fleire freistande stader, så valet er vanskeleg. det skal vel noko til at foreldra mine lett får seg nye jobbar, men far min gjer sitt beste for å skaffa seg fleire føter å stå på, og har i dag vore med på eit kurs for mannlege kassadamer. kurset var relativt fort unnagjort. mannlege kassadamer arbeider etter desse fem grunnreglane:

1. alle varer skal førast slapt forbi ei laserstråle som skumles strekkoden. høyrer du eit pip, er alt som det skal.

2. har ein kunde ei frukt eller ei grønsak du ikkje veit kva heiter, spelar du rutinert, legg frukta eller grønsaka på vekta, og slår inn den firesifra koden for sellerirot. dersom kunden ikkje reagerer på dette, går du vidare til neste vare. dersom kunden reagerer, er det oftast med ei melding av typen "det er ikkje sellerirot, det er appelsin". deretter finn du koden for appelsin, og alt går greitt.

3. alle kundar skal spørjast om dei har medlemskort.

4. det enklaste er at kunden betalar med kort. dersom dei betalar med pengar er det greiast at dei betalar akkurat den summen dei skal betala. dersom dei på liv og død berre betalar med setlar, skal du spørja om dei har myntar tilsvarande summen over nærmaste runde sum. (viss summen er 399,50, og kunden betalar med fire hundrelappar, skal du altså spørja "du har ikkje 99 kroner og femti øre i smått?".) viktigaste grunnen til dette er at du, når arbeidsdagen er over, skal telja opp kor mykje du har i kassa, og då bruker du meir tid dersom du berre har myntar.

5. du må rekna med at gamle damer vert like overraska kvar gong dei passerer kassa, slik at dei ikkje har pengane klare før nokre minutt etter at du har sagt kor mykje du skal betala. vanlegvis gjeld ikkje punkt 4 for gamle damer, men dersom mange folk står i kø, kan du ta i bruk punkt 4 likevel, slik at dei gamle damene kan pakka ned att portemoneen med setlar, og i staden opna ei heilt anna veske, der dei har ein liten pung med litt for få myntar i, slik at dei må henta fram att portemoneen dei hadde framme for litt sidan.

Ingen kommentarer: