11.6.08

KRØPLING 1

sidan piffen har gått ut av kva seier besten-spørsmåla, dreg me i gang ein heilt ny og interessant serie, der me viser fram bilete av slektningar som har minst ein kroppsdel dei burde ha endra, dersom det hadde vore rom for det i budsjettet. fyrstemann ut er albert, og spørsmålet er: kva kroppsdel burde han ha gjort noko med?

(dette er forresten melding nummer 500 på guffebloggen. talet på kommentarar er no oppe i 986, slik at snittet er omvendt proporsjonalt.)

2 kommentarer:

frode sa...

Signe seier at Albert bør gjera noko med halsen.

guffen sa...

er signe ein øyre-nase-hals-spesialist?