1.6.08

TRE

treårsdagen kom og gjekk. det var ein travel dag, med uvanleg mykje kaker. det heile tok til i barnehagen, der me åt kaker og song nokre songar på sidemål. deretter reiste eg heim, og då eg henta posten viste det seg at besto hadde sendt nokre vassbakkels. det store selskapet tok til i sekstida. nesten alle hadde kledd seg i lilla, og det var kaker og saft og hattar nok til alle. ikkje eitt auge var turt då kaka kom på bordet, og det vart sunge opptil fleire songar.

eg prøver å hengja med på den teknokratiske utviklinga, og har difor drege i gang ei lesarundersøking øvst i spalta til høgre. så langt er det litt engelsk tekst der, men så snart dei tek telefonen på bloggesentralen reknar eg med at det snart skal stå på ei meir praktisk språk.

7 kommentarer:

kukken sa...

Det artige er at ein kan krysse av på alle alternativa.

guffen sa...

ja, det er sikkert artig, men då vert det jo relativt lite truverdig.

kukken sa...

Når vart det viktig?

guffen sa...

korleis kan ein bruka prismekanismen viss grunnlagsmaterialet ikkje er truverdig?

kukken sa...

Anar ikkje. Spør Postmannen.
Kven det er?
Spør far din.
Kven det er?
Frode.

frode sa...

Kjekt å sjå at så mange frå Volda Vinstre tok seg tid til å delta i markeringa. Var far din der? Er postmannen med i VV?

klingklang sa...

Fy flate! Eg saksøkjer deg så snart eg finn ein ledig advokat! Leggje ut slike kompromitterande bilete!!!