15.12.08

TRE

det er det vanlege - onklT kan ikkje vera mange timane ute or huset før mor mi ommøblerer. sist veke var onklT nokre dagar i volda, for å setja strek for nokre endelause prosjekt der, og han var ikkje vidare blid då han kom heim. mor mi hadde vore ein tur til skogs, henta eit joletre, og dekorert det med litt jolepynt ho hadde fenge som gåve frå elevane på husmorskulen. det einaste onklT fann å gle seg over, var at ho etter alt å døma hadde hogd treet på eigedomen til bortigarden. dei merkar neppe noko til det no, sidan dei er travelt opptekne med å få det mest jolete huset i tjukkebygdi. så langt ligg dei bra an:

eg nyttar elles høvet til at dei som vil påverka joletemaet denne jola, bør reagera rimeleg raskt.

Ingen kommentarer: