7.7.06

HANSKAR

tidleg i vm tok mor mi til orde for større keeperhanskar, slik at ein kunne få endå færre mål i kampane. ho har no tenkt meir på denne interessante problemstillinga, og funne ut at ei anna god løysing kan vera at keeprane får større hender, slik pat jennings viser på dette biletet.

Ingen kommentarer: