11.6.06

VM-RESULTAT 3

ny dag utan dei heilt store prestasjonane. det mest imponerande som skjedde var at matias la att ein kommentar etter sist resultatliste, og sa at han ville endra tipsa sine på dei tre kampane i går. sidan det ikkje stod noko om dette i reglane, ser juryen ikkje anna råd enn å godta desse endringane, men frå no av er dette ulovleg.

mor mi, som berre er sånn middels interessert i vm, men som likevel har skrapa saman mange fleire poeng enn far min, lurer på om det er grenser for kor store hanskar målmennene kan ha. dersom det ikkje er det, ville ho att to meter lange hanskar, festa til stengene med borrelås.

17 poeng: matias
10 poeng: kjetil
7 poeng: thor morten, gjert, ragnhild
6 poeng: balle, øystein
5 poeng: bjørg, erling, kjartan, lars, marit, stein inge

4 poeng: arnfinn, eirik, jens johan, torunn, tørsten
2 poeng: gaute, halvor
0 poeng: eivind

4 kommentarer:

biff loman sa...

kan eit poeng i meir poeng omtalast som mange fleire poeng eller er det berre eg som er litt forvirra her?

Guffen sa...

kommentaren din er i alle fall ikkje eigna til å gjera folk mindre forvirra. er det problemstillinga i hovudfagsoppgåva di?

DE sa...

Kvifor er alle Helleve-brørne så langt nede på poenglista, Guffen? Har dei ikkje peiling?

Guffen sa...

dei er jamt over sterkare i praktisk arbeid, med unntak av far min, som ikkje er sterk der heller.