14.6.06

VM-RESULTAT 6

den andre runden i grunnspelet er i gang, og som vanleg gjev tyskland oss god underhaldning. det var slett ikkje ufortent då neuville neuville sklei inn eit mål på overtid, og alle fem som hadde tippa 1-0 søv nok godt i natt.

før gladkampen til tyskland hadde altså alle laga spela ein kamp kvar. i teorien skulle då alle framlegga til toppskårar ha spela ein kamp, og så langt er det snakk om nokre rettelege måltjuvar - før spania-kampen tidlegare i dag hadde ingen av toppskårarframlegga skåra.

matias viser litt dabbande form, og slik det ser ut no, er det ikkje mange dagane før han får selskap heilt i toppen. ikkje uventa er mor mi med i tetkampen, medan far min held brørne sine med selskap i botnen.

20 poeng: matias
17 poeng: kjetil
16 poeng: erling, gjert, thor morten
15 poeng: marit
12 poeng: stein inge, ragnhild, bjørg
11 poeng: jens johan, torunn
10 poeng: øystein, lars
9 poeng: balle, gaute, eirik
8 poeng: kjartan, tørsten
6 poeng: arnfinn
4 poeng: halvor
0 poeng: eivind

4 kommentarer:

Frode sa...

For meg ser det ut som om osloetnologane iflg resultatlista har langt større analytiske eigenskapar enn bergensetnologane.

Guffen sa...

mange i bergen er urolege over det høge analysenivået ved etno-hovudfag i oslo - det fører til mange avbryt hovudfagsstudiet og går gjennom livet som taparar.

Frode sa...

Eg synest du er sarkastisk, Guffen. Det er berre nokon som treng litt lenger tid enn andre. Men som ein ser av resultatlista har osloetnologane uansett dei beste resultata.

Guffen sa...

ser ein veldig nøye på resultatlista ser ein vel at oslobarnehageungane har dei beste resultata.